คอร์สเรียน

aug
15
jun
07
nov
08

นายสิบตำรวจ

สถาบัน S.R Cadet นายสิบตำรวจ ของเราเรียนในห้องปรับอากาศมีความสะดวกสบาย สถานที่ศึกษาเล่าเรียนเป็นในอาคารสูง 5 ชั้น และมีเหล่าบุคลกรคณาจารย์จาก โรงเรียนตำรวจมากด้วยประสบการณ์และความสามารถมาถ่ายทอดความรู้ที่ได้สะสมมา ให้กับลูกศิษย์ นายสิบตำรวจ บรรยากาศในการเรียนแบบเป็นกันเองแยบบ นายสิบตำรวจ

อ่านเกี่ยวกับโรงเรียน
จบม.3 หรือเทียบเท่า อายุอยู่ระหว่าง 13 - 17 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย โสด และร่างกายตามกำหนดมาตรฐาน
เรามีคอร์สเรียนเปิดตลอดทั้งปี สำหรับสอบนายสิบตำรวจ โดยเนื้อหาจะแตกต่างกันออกไป ดูรายละเอียดได้จากกำหนดการของแต่ละคอร์ส
แต่ละคอร์สราคาไม่เท่ากัน เนื่องจากเวลาในการเรียนและเนื้อหาต่างกัน โทรสอบถามได้ที่ 081-564-1665